Økonomi-support

For Økonomi-support kontakt os via:

Telefon: +45 5667 0400
Helpdesk e-mail: loen@ssz.dk

OBS! Alle lønbilag sendes til loen@ssz.dk

Telefonåbningstider reception
Mandag til fredag kl. 08.00 til 14.00
Lukket lørdage, søndage og helligdage

Efter kl. 14.00 henvises til servicecenterets ansattes direkte numre. Se medarbejdernes ansvarsområder, initialer, navne og numre i matricen herunder, så din henvendelse havner hos rette person:

Herunder vises, hvem der primært udfører nedenstående opgaver i SSZ
Ved spørgsmål kan de respektive personer kontaktes.
Alle lønbilag skal sendes til loen@ssz.dk
Opgave/område KHS EASJ
Lønopgaver:
Alt vedr. Løn ansættelser mv. IO/AMH PKR/AMH
Refusioner/ferie/feriefridage osv. AMH/IO AMH/PKR
Skolepraktik mv. AMH
Regnskabsopgaver :
Kreditor/anlæg/anlægsmoms KS
Tilskud/indberetning/afstemning & bogf. UDL
Debitorer CM
Kassekladde/banker DNH
Internationale studerende CM
Moms UVM/TOLD UDL
Regnskaber, rapporter mv. GH/UDL
Initialer Navn E-mail Telefon direkte
KS Karina Skovgaard KSN@khs.dk

56670443

LSO Lotte S. Olsen LSO@khs.dk

56670705

UDL Ulla Dalgaard Larsen UDLsbh@khs.dk

56670423

CM Camilla Møller CM@khs.dk

56670707

GH Gitte Hach (Regnskabschef) GH@khs.dk

56670426

IO Inge Olsen IO@khs.dk

56670427

PKR Pernille Krøis PKR@khs.dk

56670424

AMH Annette M. Hansen AMH@khs.dk

56670422